top of page
IMG_9611 (3)_edited.jpg

Beskrivelse af Ørslev

Flere byer hedder Ørslev

 

Ørslev er et populært bynavn. Der findes 7 ejerlav i Danmark som bærer navnet Ørslev og de 5 af dem er at betragte som egentlige landsbyer.

Med 1852 indbyggere i byen og 21oo inbyggere i sognet, er "vores Ørslev" klart den største.

EN LEVENDE BY
I LEVENDE BILLEDER
Ørslev - byen lige midt i Sydsjællands smørhul
Ifølge ordbogen, så betyder et smørhul enten en fordybning i en portion grød hvori der anbringes smør til at dyppe i eller et gunstigt sted hvor det er fredeligt og rart at bo. Vi vælger den sidste betydning til at beskrive Ørslev.

Byen som har over 1800 indbyggere ligger centralt på Sydsjælland tæt ved købstaden Vordingborg, men alligevel langt nok væk til at Ørslev kan få lov til at være sin egen.

Starter du bilen i Ørslev, så har du 5 minutters kørsel til motorvejen og så er du godt på vej til København, hvor du ofte vil være fremme indenfor en time. 

Ørslev er en stor landsby der ligger centralt på Sydsjælland med 1852 indbyggere indenfor byskiltene og 21oo indbyggere hvis man medtager befolkningen i det nærmeste opland. Ørslev er den 5. største by i Vordingborg kommune kun overgået af de tre købstæder og Nyråd. Der findes alle de funktioner i byen, som man vil kunne forvente af en by af denne størrelse

Byen har en stor moderne integreret daginstitution med plads til 130 børn. Den lokale skoleafdeling ligger lige ved siden af og der er tradition for at etablere en god brobygning når børnene skal skifte fra den ene institution til den anden.

Der findes et rigt foreningsliv i byen, som bl.a. omfatter fodbold, gymnastik, FDF, skydning, gå- og løbeklub, e-sport, mv.

Byens egnshus ligger bygget sammen med skolen og fungerer både som et foreningshus og et forsamlingshus og drives af en frivillig bestyrelse. Egnshuset ligger lige ved Ørslev hallen og kan også bruges til arrangementer hvor hallen indgår.

 

Ørslev Kirke er en traditionel middelalderlig landsbykirke fra 1200 tallet. Den ligger centralt i byen ved Kirkepladsen og ud over de almindelige Gudstjenester arrangerer menighedsrådet og præsten en række spændende arrangementer i løbet af året.

IMG_4076 (2)_edited.jpg

Ørslev Kirke, som ligger på et af de højeste punkter i byen er en smuk middelalderlig munkestensbygning. Den er bygget år 1200-1250 og har muligvis afløst en trækirke bygget omkring år 1100.

IMG_1624 (2).JPG

I 2019 indvies Ørslev Egnshus, som afløste byens gamle nu nedrevne forsamlingshus fra 1889. Det er kommunen der ejer Egnshuset, som er bygget sammen med skolen. Driften foretages af en frivillig bestyrelse.

Der er gode muligheder for at klare sine indkøb lokalt idet Ørslev rummer to velassorterede dagligvarebutikker, man kan også få fyldt brændstof på bilen på en af de to lokale tankstationer.

Det der ikke findes i Ørslev, kan man for størstedelens vedkommende finde i købstaden Vordingborg som ligger 5 km fra Ørslev. Her findes også en jernbanestation. Der er god forbindelse med bus mellem de to byer.

 

Der er ligeledes ca 5 km til den nærmeste motorvejsforbindelse, så der er gode muligheder for at pendle til og fra arbejde.

Ørslev har i forhold til byens størrelse et stort antal virksomheder. En af årsagerne hertil er at der i slutningen af 1970erne blev udlagt et stort industriområde vest for byen. Her finder man bl.a. Danmarks største Malteri, der producerer 120.000 tons malt om året. Et stenkast herfra ligger en virksomhed der er kendt for at producere kvalitets connectorer til coaxialkabler. Byens Chokoladefabrik der producerer økologisk kvalitetschokolade skal også lige nævnes.

I industriområdet ligger også Vordingborgs genbrugslads. Det er en stor moderne genbrugslads der drives af Affald Plus. Det er en stor fordel for borgerne i Ørslev at genbrugspladsen i sin tid blev placeret i Ørslev idet der er nem adgang til at komme af med sit haveaffald og andet genbrugsegnet affald. Når du returnerer med en tom trailer fra genbrugspladsen kan du køre forbi materialepladsen der ligger som genbo til genbrugspladsen. Her kan du få en trailerfuld grus, flis, sten mv. med hjem.

Affald Plus har en stor genbrugsplads beliggende i Ørslev. Det er en stor fordel for Ørslevs indbyggere der således har nem adgang til at komme af med haveaffald og andet genbrugsegnet affald.

I april 2022 åbnede Materialepladsen en afdeling i Ørslev. Indbyggerne i Ørslev har nu nem adgang til at hente grus, sten, flis m.v. Pladsen har døgnåbent og man kan endda låne en maskine til at læsse med.

Ørslev er en gammel by

Ørslev er en meget gammel by. Kirken blev bygget i 1200 tallet og på det tidspunkt har der formodentligt været en bosættelse som Kirken skulle servicere.

Ifølge stednavneforskningen er byer som ender på "lev" opstået i Jernalderen. I Jernalderen havde man for vane at flytte byerne med 100 til 200 års mellemrum, så det kunne være muligt at navnet Ørslev er opstået i jernalderen og byen så er blevet stedfast omkring år 1100 på den beliggenhed den har nu

Om navnet Ørslev fortælles det at den første del af navnet henviser til mandsnavnet Øthær og "lev" som er den sidste del af navnet henviser til en levning eller at nogen har efterladt noget til sin eftertid.

Man kan forestille sig at en person ved navn Øthær har oprettet en bebyggelse og ved sin død har han efterladt den til sine efterkommere. Det er så blevet til "Øthærs levning" og heraf er navnet "Ørslev" opstået.

IMG_9089_red.jpg
IMG_9676_001.jpg

Ørslev - Landsbyen der fik vokseværk

 

Ørslev er en gammel landbrugsby, som fra 1950erne og fremefter har oplevet en markant udbygning med parcelhuskvarterer og rækkehuse.

 

Trods ovennævnte kan man stadig fornemme at man bor i en landsby. Der er stadig en del ældre bebyggelse langs de ældste veje og der er aldrig langt til åbne marker og skove.

 

Som følge af de mange udstykninger har byen et ret koncentreret system af villaveje med mange parcelhuse.

 

Der er et veludbygget stisystem, så byens børn kan færdes sikkert rundt i byen, f.eks. til og fra byens lokale skole.

Svingkærvej er en af Ørslevs gamle veje, der i nyere tid er blevet forbindelsesvej til flere af byens parcelhuskvarterer.

Trods de mange parcelhuskvarterer er der aldrig langt til byens udkant, hvor man kan komme i forbindelse med byens omgivne natur.

Ørslev er omgivet af skøn natur

Det meste af Ørslev by er anlagt på en skrånende moræneflade, som danner forbindelse mellem de højereliggende områder nord og øst for byen og ned til moseområderne der skærer sig ind som en kile syd for byen. Som følge heraf er der flere fine udsigtspunkter i byen.

De åbne marker dominerer stadig byens omgivelser, men der er også mange fine skovområder, i byens nærhed, som man kan gå tur i. 

 

Der er netop her i 2021 blevet anlagt en folkeskov samt en sø lige udenfor byen. Det vil uden tvivl blive til et fint rekreativt område for byens borgere i fremtiden.

IMG_3745 (2)_edited.jpg

Udsigt mod Kastrup Kirke fra Ugledigevej. 

Engarealerne langs Fragevej en kold vintermorgen.

Der bygges stadig i Ørslev

Ørslev er en by der til stadighed udvikler sig. En befolkningsprognose udarbejdet af kommunen konkluderer at Ørslev er et af de få områder i kommunen der vil opleve en befolkningstilvækst i perioden frem mod år 2033. 

En af årsagerne hertil er muligvis at der i Ørslev ligger et stort kommunalt ejet areal på Lerbjerg der blot venter på at blive udviklet til boligformål

På en mindre del af ovennævnte område er der her i efteråret 2022 sat gang i et rækkehusbyggeri med 46 boliger.

På nærliggende Næs Å bakken er der i de senere år skudt mange nye parcelhuse op og her ved indgangen til 2023 er man tæt på at være færdige med at opføre et mindre kvarter med 14 dobbelthuse. Dvs. 28 boliger i alt.

New-1_edited.jpg

På Næs Å Bakken er man her i Januar 2023 tæt på at være færdige med at opføre 14 dobbelthuse, men 28 boliger i alt. Derudover er der udlagt 15 parcelhusgrunde.

IMG_9438_001_edited.jpg

Billedet her er fra januar 2023. Der er fuld gang i opførelsen af et nyt rækkehuskvarter under navnet "Ørslev Huse". Kvarteret vil komme til at bestå af 46 boliger.

IMG_9648_001_edited_edited_edited.jpg

Ørslev på film

I foråret 2022 fik Ørslev Lokalråd lavet en reklamefilm for Ørslev.

Du kan se den i sin fulde længde herunder. Sørg for at lyden er tændt.

Tak til vores sponsorer, som har gjort tilblivelsen af Ørslev Byportal mulig.

01 Viking malt annonce pc.png
02 Ørslev pizzarestaurant annonce pc.png
03 Ørslev Zoneterapi annonce pc.png
04 Funtastic annonce pc.png
bottom of page