top of page

Ungå at få aktiveret Egnshusets tyverialarm

Ørslev Egnshus er sikret med en tyverialarm. Hvis man ikke kender huset er der risiko for at man kan få lavet en fejlalarm når man forsøger at låse huset op inden brug eller låse det igen efter brug.

Hvis man får aktiviteret tyverialarmen starter der en hyletone, som både kan høres i Egnshuset og på den tilstødende skole. Hvis dette sker indenfor normal skoletid får vi forstyrret lærere og elever på skolen og det vil vi helst undgå.

 

Orienter dig derfor gerne på denne side om hvordan du kan undgå at få startet tyverialarmen. Vi har bl.a. lavet 7 videoer hvor du kan få en visuel instruktion i hvordan du får åbnet korrekt op til Egnshuset.

 

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal gøre, så er du altid velkommen til at ringe til Egnshusets frivillige vicevært Henrik Sørensen, som kan give råd og vejledning. 

Dette skal du gøre hvis du får lavet en fejlalarm

Hvis du ved hvilket rum alarmen er startet i, så før din nøglebrik hen over det elektroniske låsepanel ved døren til det pågældende rum - Dette stopper hyletonen.

Dernæst ringer du hurtigst muligt til Egnshusets frivillige vicevært Henrik Sørensen, idet vi skal have afmeldt alarmen til vagtselskabet samt nulstillet alarmen. Hvis ikke alarmen nulstilles kan man ikke låse døren ind til det rum hvor alarmen har været i gang.

 

Henriks tlf: 23348488 eller 20605035

Video 1 - Hovedindgang

Viser hvordan du finder vej fra hovedindgangen og ind til Egnshuets forskellige lokaler.

Video 2 - Stor sal

Viser hvordan du åbner til den store sal og hvad du skal være opmærksom på for at undgå at starte tyverialarmen.

Video 3 - Køkken

Viser hvordan du åbner op til køkkenet og hvad du skal være opmærksom på for at undgå at starte tyverialarmen

Video 4 - Mellem sal

Viser hvordan du åbner op til mellem sal.

Video 5 - Lille sal

Viser hvordan du åbner op til den lille sal.

Video 6 - Foldedør

Viser hvordan du åbner foldedøren mellem den mellemste sal og den lille sal, samt hvordan du skal forholde dig for at undgå at starte en tyverialarm.

Video 7 - Toilet og depot

Viser hvordan du åbner op til Egnshusets toilet og Egnshusets stole og borde depot.

Vær OBS på følgende

Når du skal ind i et af Egnshusets lokaler skal du føre den nøglebrik, som du har fået udleveret hen over det elektroniske låsepanel der sidder ved døren til det lokale du skal ind i. Når du bruger nøglebrikken låser du både døren op og slår alarmen fra i det pågældende lokale.

Når du skal låse døren igen skal du føre nøglebrikken to gange hen over låsepanelet. Herved låser du døren og slår alarmen til i lokalet.

De eneste steder hvor der skal bruges en almindelig nøgle til at låse op er døren mellem køkken og store sal samt egnshusets to foldedøre.

Vanderbilt låsepanel2.jpg

Således ser låsepanelet ud

 

Når en dør er låst op og alarmen er frakoblet i et lokale lyser panelet grønt.

 

Når en dør er låst og alarmen er tilkoblet i et lokale lyser panelet rødt.

Undtagelserne fra ovennævnte er låsepanelerne som sidder udvendigt ved hovedindgangen og den alternative indgang. De lyser rødt uanset om dørene er låste eller ulåste.

Husk også at:

Store sal er det eneste lokale som har to adgangsdøre der er forsynet med elektroniske låse. Den ene dør vender ud mod foyeren og den anden dør vender ud mod kældergangen. Når du bruger din nøglebrik for at låse op eller låse ved den ene dør, så bliver den anden dør automatisk låst op eller låst.

 

Døren mellem store sal og køkken må aldrig åbnes før alarmen er slået fra i både store sal og i køkkenet.

 

Severingslemmen mellem køkken og mellem sal må aldrig åbnes før alarmen er slået fra i både køkken og mellem sal.

 

Hvis du åbner foldedøren mellem den mellemste sal og den lille sal, så vær obs på at de to lokaler udgør hver sin alarmzone. Når foldedøren er åben, så vil bevægelsessensoren i den mellemste sal kunne opfange den aktivitet der foregår i den lille sal og bevægelsessensoren i den lille sal vil kunne opfange den aktivitet der foregår i den mellemste sal. Det betyder at hvis man skal låse rummene med foldedøren åben, så skal man fysisk lukke begge døre ind til henholdsvis mellem sal og lille sal og først derefter bruge nøglebrikken til at låse hver dør og derved også tilkoble alarmen. Hvis man omvendt skal åbne ind til mellem sal og den lille sal når foldedøren står åben, så er det vigtigt at man bruger sin nøglebrik til at låse op ved begge døre og først derefter fysisk lukker dørene op.

Video nr. 1

I video nr. 1 viser vi hvordan man kommer ind af Egnshusets hovedindgang samt finder frem til Egnshusets forskellige lokaler.

Video nr. 2

I video nr. 1 viser vi hvordan man kommer ind i Egnshusets store sal.

Video nr. 3

I video nr. 3 viser vi hvordan man kommer ind i Egnshusets køkken.

Video nr. 4

I video nr. 4 viser vi hvordan man kommer ind i Egnshusets mellemste sal.

Video nr. 5

I video nr. 5 viser vi hvordan man kommer ind i Egnshusets lille sal.

Video nr. 6

I video nr. 6 viser vi hvordan man åbner foldedøren mellem den mellemste sal og den lille sal og hvordan man undgår at få aktiveret tyverialarmen i den forbindelse.

Video nr. 7

I video nr. 7 viser vi hvordan man kommer ind i Egnshusets toilet samt stole og borde depotet.

Tak til vores sponsorer, som har gjort tilblivelsen af Ørslev Byportal mulig.

01 Viking malt annonce pc.png
02 Ørslev pizzarestaurant annonce pc.png
03 Ørslev Zoneterapi annonce pc.png
04 Funtastic annonce pc.png
bottom of page