top of page
IMG_3461 (2).jpg

100 meter skoven

Af Henrik Sørensen

Skoven har vistnok aldrig fået et officielt navn, men her i Ørslev kalder vi den for 100 meter skoven eller Ørslev Skoven.

Man kan nok slet ikke kalde området for en skov. Det er snarere et cirka 100 meter bredt beplantningsbælte der strækker sig næsten en kilometer langs de nordøstlige parcelhuskvarterer i byen.

I sidste halvdel af 1970erne købte Vordingborg Kommune flere af Ørslevs gårde med tilhørende jord. 

Den jord der lå tættest på byen blev udstykket til parcelhuskvarterer og den jord der lå længst væk fra byen blev udstykket til industrigrunde.

I udstykningsplanen var der indtænkt etablering af et grønt beplantningsbælte, som skulle skabe en passende afskærmning mellem beboelseskvartererne og industriarealerne.

Arealet blev beplantet i 1984 med mange forskellige træarter. Området for enden af høstvej blev først tilplantet omkring 1995. 

Ud over at være et afskærmende beplantningsbælte fungerer området også som et fint rekreativt område for Ørslevs befolkning. Der er fine små stier i hele skoven og hvis man starter ved Bygårdsvej, så kan man gå igennem hele området indtil man ender ved Frugtlunden ved Rørkærvej.

I 1986 fik FDF lov til at leje en af de lysninger der oprindeligt var udlagt inde i skoven. Her byggede FDF sit kredshus Uglereden, som kunne indvies i 1987. Senere fik FDF lov til at leje yderligere et område, hvor der omkring 1992 blev bygget en shelter.

I 2016 blev der i forbindelse med etableringen af Kløverstierne bygget en bålhytte og endnu en shelter i området ved FDF hytten. 

Alle kan bruge sheltere og bålhytte

 

Sheltere og bålhytten er tilgængelig for offentligheden og må i princippet bruges af alle.

Man skal dog være opmærksom på at shelterne og bålhytten ligger på et areal som FDF Ørslev-Vordingborg lejer af kommunen og derfor har brugsret til.  FDFs aktivitetshus Uglereden ligger også i området. FDF kan derfor bruge området til sine aktiviteter.

FDF bruger ofte bålhytten tirsdag og onsdag aften i forbindelse med FDFs ugentlige børneaktiviteter.

FDF har påtaget sig at stå for det løbende opsyn med bålhytten og shelterne.

100 meter skoven Ørslevskoven
billede 01.jpg

Uglereden som er FDF Ørslev-Vordingborgs kredshus ligger i 100 meter skoven. Der foregår ofte aktiviteter ved huset. Her er vi til "store snittedag" i januar 2020.

100 meter skoven har et fint system af stier, så man kan kommer rundt i området.

Den gamle shelter

Den gamle shelter er bygget i 1992 af en gruppe unge FDFere.

Træstammerne som shelteren er bygget af er hentet i Troldebjerg-skoven og FDFerne stod selv for at afbarke og tilhugge stammerne.

Shelteren blev renoveret i 2020 med nyt tag og ny bund.

Der kan ligge cirka 8 personer i shelteren.

Den nye shelter

Den nye shelter er bygget i sommeren 2016. Den indgik som en del af kløverstiprojektet, hvor der ud over etableringen af vandrestierne også blev etableret forskellige faciliteter i Ørslev.

Der kan ligge 5-6 personer i shelteren.

Bålhytten

Bålhytten er bygget i sommeren 2016 og indgik ligesom ovennævnte shelter i projektet med Kløverstierne.

 

Bålhytten bliver flittigt brugt af FDF Ørslev-Vordingborg.

Midt i bålhytten findes et bålsted, hvor det er tilladt at tænde et lille bål. Der forefindes også en grillrist.

Husk at medbringe eget brænde og slukke bålet behørigt inden hytten forlades.

IMG_9273_red.jpg

Kortet viser 100 meter skovens udstrækning samt stiernes forløb i skoven. Tryk på kortet for at se en større udgave.

Tak til vores sponsorer, som har gjort tilblivelsen af Ørslev Byportal mulig.

01 Viking malt annonce pc.png
02 Ørslev pizzarestaurant annonce pc.png
03 Ørslev Zoneterapi annonce pc.png
04 Funtastic annonce pc.png
bottom of page