top of page
IMG_4086 (2).jpg

Gåsetårnskolen Ørslev afdeling

luftfoto skole_edited.jpg

Praktisk

Adresser

Gåsetårnskolen afd. Ørslev

(0.-6. klassetrin)

Rynkebjerg 7, Ørslev

4760 Vordingborg

Gåsetårnskolen afd. Iselinge

(Udskolingen fra alle afdelinger samles her)

Chr. Richardsvej 33

4760 Vordingborg

Kontakt

Administrationen:

Tlf: 55 36 36 37

Mandag til Torsdag kl. 07.45-13.30

Fredag kl. 07.45-13.00

Mail: gaasetaarnskolen@vordingborg.dk

Personalet:

Kontakt til personalet foregår via AULA.

Skoleklub på Ørslev afdelingen

På Ørslevafdelingen forefindes Skoleklubben Stenbukken, som har åbent om morgenen og om eftermiddagen:

Se åbningstider her

300 års erfaring med skoledrift i Ørslev

Der er en lang tradition for at drive skole i Ørslev. Den første skolebygning blev bygget for 300 år siden og sidenhen er skolen fulgt med tiden og der er løbende foretaget nødvendige udvidelser, således at skolen nu fremstår som en moderne og velfungerende skoleafdeling med ca 120 elever fra 0. til 6. klasse, samt en skoleklub.

Skoleafdelingen ligger centralt i byen og byens børn kan via det relativt veludbyggede stisystem i byen, i stor udstrækning selv gå eller cykle i skole.

Den intregrede daginstitution Mejemarken fra 2012 ligger et stenkast fra skoleafdelingen og der er tradition for at etablere en god brobygning mellem børnehave og skole.

Afdelingen er en lille hyggelig skoleafdeling og det er måske netop en af afdelingens forcer at størrelsen er overskuelig. En rammende beskrivelse af skoleafdelingen kunne være:

Tidligere var skolen i Ørslev en selvstændig skole, men ved implemente-ringen af en ny skolestruktur i kommunen i 2012, blev fire skoler lagt sammen under navnet Gåsetårnsskolen.

De fire tidligere skoler udgør nu hver sin afdeling af Gåsetårnsskolen og disse er:

Iselinge afdelingen, Vordingborg (Hovedafdeling)

Marienberg afdelingen, Vordingborg (Underafdeling)

Kastrup afdelingen, Kastrup/Neder Vindinge (Underafdeling)

Ørslev afdelingen, Ørslev (Underafdeling)

På de tre underafdelinger udbydes klassetrinnene fra 0. til 6. klasse. 

Fra 7. klasse samles eleverne på Iselinge afdelingen. Det giver god mening idet Iselinge afdelingen ligger lige ved siden af Vordingborg uddannelses-center, som tilbyder en lang række ungdomsuddannelser og det giver en fin mulighed for at foretage brobygning mellem de ældste klasser i folkeskolen og de forskellige ungdomsuddannelser.

Den daglige ledelse af Ørslev Skoleafdeling foretages af en afdelingsleder, som har sit kontor lokalt på afdelingen. Skolelederen, viceskolelederen og den tilhørende administration for den samlede Gåsetårnsskole er placeret på Iselingeafdelingen.

En mindre landsbyskole hvor alle lærere, pædagoger og elever er på fornavn med hinanden.

Ørslev skoleafdeling set i fugleperspektiv

Billeder fra Ørslev Skoleafdeling

Tak til vores sponsorer, som har gjort tilblivelsen af Ørslev Byportal mulig.

01 Viking malt annonce pc.png
02 Ørslev pizzarestaurant annonce pc.png
03 Ørslev Zoneterapi annonce pc.png
04 Funtastic annonce pc.png
bottom of page